petak, april 10, 2020

DNEVNIK Velikog rata – feljton: Mileta M. Prodanović

Na stogodišnjicu početka Prvog svetskog, ili Velikog rata, kako je prozvan u narodu, „Vesti“ su objavile najzanimljivije i najpotresnije odlomke Ratnog dnevnika 1914-1918. Milete M. Prodanovića, koji je u ovoj krvavoj, ali i herojskoj epopeji učestvovao kao artiljerijski narednik. Stranice ispisivane njegovom rukom nastale su u predasima između mobilizacije i prvih, pobedničkih ratnih operacija na Ceru i Kolubari, potom mučnog povlačenja srpske vojske i naroda preko Albanije, golgote i oporavka na Krfu, prebacivanja srpske vojske na Solunski front i njegovog konačnog proboja.

 

dnevnik Velikog rata...
One donose i sve osećaje i lične doživljaje autora koji, posvećujući svoj dnevnik pokolenjima, napominje:  „Samim svojim položajem u komandi imao sam mogućnosti, pošto su sva naređenja i zapovesti išle preko mene, da ih ubeležim. Pošto sam lično uvek bio u borbenom delu baterije sa komandirom, a docnije u štabu sa komandantom odsečne artiljerije na položaju, na osmatračnici – sve sam borbene situacije i događaje na bojnom polju mogao lično videti i ubeležiti u svoj dnevnik.“ Rukopis je slagan prema zamisli Prodanovića, a objavljen je po njegovoj smrti, na jubilej srpske pobede 1914. godine na Suvoboru (Kolubari). Svi datumi beleženi su prema starom kalendaru.

 

 

***

 

 

Pogubljen u Bosni

Omiljen među kolegama: Mileta Prodanović sa oficirima

Omiljen među kolegama: Mileta Prodanović sa oficirima

Mileta M. Prodanović je između dva svetska rata bio ugledni privrednik i političar u redovima Demokratske stranke. U julu 1943, u velikoj nemačkoj raciji odveden je u Banjički logor u Beogradu, u kome je proveo mesec dana. Januara 1944. na kongresu predratnih političkih stranaka, održanom u selu Ba, izabran je u nacionalni komitet, kao predstavnik Demokratske stranke, a u septembru se, zajedno sa nacionalnim komitetom, povlači prema Bosni. Posle preležanog tifusa u zimu 1945. odlučuje da se vrati kući. Na tom putu, u okolini Foče, u proleće iste godine, uhvatile su ga jedinice KNOJ i pogubile.

 

Kompletan tekst ovog feljtona možete da pročitate OVDE

 

( Feljton objavio: M.Đorđević )Pridružite se diskusijama na forumu
Odštampajte tekst

Ostavite komentar

(molimo ne ostavljajte predugačke komentare koji imaju više od 100 reči)CAPTCHA
*