уторак, 03 августа, 2021

Јавно упозорење гувернерки НБС Јоргованки Табаковић


Критички разматрајући поступање Народне банке Србије, дужни смо да изнесемо јавну критику рада Гувернерке у погледу;

 

I.                  Откупа сопственог новца (динара) на финансијском тржишту ради оджавања курса динара према евру, при чему се врши задуживање  иностраним кредитом у еврима путем издавања (емитовања) обвезница НБС, што је радио и бивши гувернер, а иста пракса се  наставља и сада,  те је за мање од годину дана по том основу  извршено задуживање Србије за око 3 милијарде евра.

II.               Одобравања субвенционисаних кредита банкама ради одржавања курса динара према евру, што је још гора варијанта од претходне, да би држава Србија плаћала део камате банкарском сектору, је ван економске памети.

III.           Задржавања бивших вицегувернера у радном односу, за које не знамо да ли су стручни, али знамо да су недозвољено и незаконито поступали у претходном периоду на начин описан под тачкама I и II на штету Републике Србије, јер то представља непрофесионалан и неодговоран приступ функцији новог гувернера, због сумње да су то они радили из зле намере ради економског урушавања Србије.

IV.           Невршења одговарајуће контроле банкарског сектора, јер то  представља  наставак старе праксе и наношење непроцењиве штете економији Републике Србије.

 

На основу изнетог, дужни смо да јавно УПОЗОРИМО Гувернерку Народне банке Србије да је поступање описано под тачком I и II, секундарна емисија новца без покрића и да по важећем Кривичном закону РС представља кривично дело издавање чека без покрића из чл.228 ст.2 и 3 КЗ, за које је запрећена казна затвора до 10 година.

Који је смисао одржавања курса динара према евру и ко је обавезао Гувернерку на ту монетарну операцију на штету Републике Србије и њених грађана?

Исти је случај са емисијом акција АГРОБАНКЕ и РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ, а што је Гувернерки у службеној дужности да спречи, јер НБС води монетарну политику и врши монетарну контролу.

Одступање од службене дужности Гувернерке НБС води економском краху Србије, ако је неко не спречи у томе.

Одржавањем курса динара према евру, индиректно се послује на двовалутном принципу, дајући предност евру, што је такође законом забрањено.

Поставља се питање, да ли је г-ђа Јоргованка Табаковић гувернер НБС или гувернер Европске централне банке?

 

Ако Гувернерки НБС нису позната могућа решења наведених проблема, наводе се нека решења:

 

1.     Укидањем динара и увођењем евра као законитог средства плаћања, при чему нисмо обавезни да будемо чланица ЕУ, као што је урадила Црна Гора. Тако не би имали инострани дуг од 3 милијарде евра по основу одржавања курса динара према евру.

2.     Укидањем индиректног коришћења евра у платном промету Републике Србије и остваривањем стабилности цена роба и услуга, постављањем фиксног паритета цена роба и услуга са одређеном зоном флуктуације цена, уместо одржавања фиксног курса динара према евру са одређеном зоном флуктуације.

3.     Стављањем под контролу секундарне емисије новца, адекватном контролом пословања банкарског сектора.

 

Шта би се догодило када би се донела мера да се укину безготовинска плаћања? Догодио би се хаос, јер би се тада видело да скоро 90 % секундарног новца представља новац без покрића.

Да ли је познато Гувернерки да је 2003. године ВОЈВОЂАНСКА БАНКА  емитовала акције у укупној вредности 15 милијарди динара као додатни капитал за покриће губитака, а те акције нису продате на тржишту хартија од вредности, него су поклоњене тадашњој Влади Републике Србије. Претходни акционарски капитал банке тада је био око 5 милијарди динара, а губитак 15 милијарди динара! Поставља се питање где је нестао новац и није ли то горе од онога што је урађено у АГРОБАНЦИ?

 

Да ли је Гувернерки познато да је 2004. године исто урађено са АИК БАНКОМ  Ниш, а наведени случајеви се ни данас не процесуирају?

Овога пута се критика рада Гувернерке НБС износи као упозорење, а уколико се настави са неодговорним и незаконитим радом НБС, против Гувернерке ће бити поднета кривична пријава на основу важећих закона.

 

 

Директор, Никола Алексић, с.р.

 

 Придружите се дискусијама на форуму
Одштампајте текст

Оставите коментар

(молимо не остављајте предугачке коментаре који имају више од 100 речи)CAPTCHA
*

Скорашњи коментари