sreda, oktobar 21, 2020

POLICIJSKI čas

Nijedna od ovih evropski zemalja nije uvela policijski čas. Nijedna nema predsednika koji, prvo, ismejava pojavu epidemije virusa, sprda se sa proglašenom pandemijom i onda panično govori kako će virus biti razoran i da će građani izgubiti svoje najmilije.

***

Podaci na današnji dan, prema izveštaju (Worldometer Coronavirus   Population)

______________________________________________________________________________
Zemlja            Ukupno zaraženo        Novi slučaji         Umrlo         Danas umrlo
______________________________________________________________________________

Austrija                   2.953                              +304                       8                         +2

Holandija                3.631                              +637                     136                      + 30

Francuska              14.459                           + 1.847                     562                      +112

Švajcarska              6.669                            + 1.054                     79                       + 23

Velika

Britanija                  5.018                            +1.035                     233                       + 56

Srbija                            171                                 +36                       1                         0
______________________________________________________________________________

Evo, uzeo sam ove razvijene evropske zemlje.

I uporedio ih sa Srbijom.

U čemu je razlika?

Nijedna od ovih evropski zemalja nije uvela policijski čas.

Nijedna nema predsednika koji, prvo, ismejava pojavu epidemije virusa, sprda se sa proglašenom pandemijom i onda panično govori kako će virus biti razoran i da će građani izgubiti svoje najmilije.

Nemaju predsednika koji neprekidno diže paniku i širi strah.

Nemaju predsednika države koji je preuzeo ulogu lekara.

Nemaju predsednika koji najbolje zna kako da se borimo protiv pandemije i njegovi mediji te savete prenose kao medicinske izveštaje.

Nemaju predsednika koji sladostrasno najavljuje novo proširivanje policijskog sata i u tome vidno uživa.

Naslađuje se političkom moći koju je protivustavno prisvojio.

Njegov večerašnji izraz na licu govori o vrhuncu njegovog političkog ludila.

Predsednik države je odavno krši Ustav i pogazio je zakone koji regulišu obaveze i dužnosti predsednika Republike..

Predsednik Republike je postao samodržac i uništio je Republiku i Demokratiju.

Predsednik države samovoljno vlada, zloupotrebljava državnu funkciju u interesu svoje partije, uvodi ličnu diktaturu  i nameće okupiranom društvu kult ličnosti.

Predsednik države nije dorastao funkciji na kojoj se nalazi, jer sve što radi je samo u funkciji njegove lične promocije.

Način kako radi predsednik države je suprotan svim demokratskim principima.

Napisao sam pre desetak dana, kada se predsednik države kliberio, sprdao i smejao, zajedno sa svojim estradnim lekarima, da se pobeda nad zvanično proglašenom pandemijom može dobiti jedino ako budemo imali poverenje, ako imamo dobru organizaciju i ako postoji disciplina.

Predsednik je kriv zato što je sve to obesmislio.

Ne ulazim u ovom tekstu o uzrocima nastanka korona virusa, o tome sam već nešto pisao, skupljam svetske informacije za novi tekst, ovde polazimo od brutalne činjenice da je korona virus u Srbiji.

On je tu, prema mišljenju pojedinih stručnjaka, još od januara meseca 2020 godine, samo ga testiranjem nismo otkrili.

Ali, predsednik države ga negira i ismejava na konferenciji za štamu 27.02.2020 godine.

Kada demokratska i stručna javnost ukazuje na opasnost nastanka epidemije, predsednik države se sa tom činjenicom sprda.

Na konferenciji za štampu 11.03.2020.godine, kada je zvanično 06.03.2020. objavljeno da se pojavio korona virus u Srbiji, predsednik države tvrdi da se niko nije sprdao i da dr Nestorović nije rekao da je to najsmešniji virus, što je bila velika laž, pa je javnost u Srbiji, zbog takvog nastupa predsednika i njegovih estradnih doktora, potpuno izgubila poverenje.

Gubitak poverenja je ključan element u borbi protiv korona virusa.

Ni valjane organizacije nije, nažalost, nikakve bilo.

Dokaz?

Na konferenciji za štampu 12.03.2020.godine, na pitanje novinara koliko imamo respiratora, predsednica vlade odgovara da je to državna tajna, predsednik države se hvali da imamo 1.008 komada, dok ministar zdravlja tvrdi da još nisu prebrojali stvarni broj respiratora.

Kada čelni ljudi države daju, na tako važno pitanje za zdravlje nacije, potpuno suprotne odgovore, onda je to dokaz da nema nikakve organizacije i da se uvećava nepoverenje građana prema svim državnim funkcionerima.

Tako je predsednik države izgubio dve ključne poluge za pridobijanje poverenja građana i lično doprineo da građani neozbiljno shvate proglašene vanredne mere.

Glavni krivac za gubitak discipline građana je predsednik države, koji je pokazao da je nesposoban, nestručan, lažljiv, neorganizovan i da, upravo zbog svega toga, dramatično širi paniku.

Predsednik države je izgubio dragocenih mesec dana u borbi protiv korona virusa, jer nije ozbiljno shvatio i razumeo šta se u svetu dešava, nije ispoštovao Ustav, nego je postao Uzurpator, koji je preuzeo sve državne funkcije na sebe, mada, kao što smo videli, nije sposoban da upravlja državom u kriznim trenucima.

Šta bi uradila `Vlada narodnog spasa`?

1.  Proglasila bi u februaru mesecu vanrednu situaciju i sva ministarstva i sve državne službe bi bili stavljeni `Vladi narodnog spasa` u svom punom kapacitetu za odbranu od epidemije korona virusa.

2.   Napravili bi u februaru mesecu sledeće stručne timove :

a/ Medicinski krizni štab za odbranu od epidemije – Sastavljen od 50 naših najvećih stručnjaka iz zemlje i rasejanja,koji bi morali u roku od tri dana  u februaru mesecu da donesu Plan medicinske odbrane, zaštite i edukacije stanovništva od korona virusa,

b/ Ekonomski krizni štab  – Sastavljen od 50 naših najuglednijih ekonomista i poslovnih ljudi iz zemlje i sveta, koji bi morali za tri dana  u februaru mesecu da donesu Plan ekonomsko-finansijskih mera za funkcionisanje Narodne banke Srbije, ministarstva finansija, privrede i države u uslovima vanredne situacije borbe protiv epidemije,

v/ Policijski krizni štab – Sastavljen od 50 naših najuglednijih stručnjaka iz zemlje i rasejanja za bezbednost i policiju, koji bi morali u roku od tri dana u februaru mesecu da donesu Plan bezbedonosnog funkcionisanja države u uslovima vanredne situacije borbe protiv epidemije,

g/ Vojni krizni štab  – Sastavljen od Načelnika Armije i Generalštaba koji bi morao u roku od tri dana u februaru mesecu da donese Plan odbrane države od migranata i epidemije korona virusa, usaglašen sa planom Medicinskog kriznog štaba i Planom Vlade za odbranu od migranata,

d/ Štab Teritorijalne odbrane – Formiranje u mesecu februaru, za najviše tri nedelje, TO po čitavoj Srbiji, tako da se pokriju sve opštine i da se 2 / dva/ miliona građana Srbije, od 18 do 65 godina, stavi pod komandu Štaba TO i da se pripreme da podrže plan Vojnog kriznog štaba,

đ/ Štab Civilne zaštite – Formiranje u mesecu februaru, za najviše tri nedelje, Civilne zaštite po čitavoj Srbiji, tako da se pokriju sve opštine i sve mesne zajednice, da se 1 / jedan/ milion građana stavi u službu CZ i da se Štab CZ stavi u službu Medicinskog kriznog štaba za odbranu stanovništva od epidemije,

e/ Štab za edukaciju stanovništva – Sastavljen od 50 stručnjaka iz prosvete, obrazovanja i edukacija iz zemlje i rasejanja, čiji bi zadatak bio da u februaru mesecu, u roku od tri dana, prema uputstvima Medicinskog kriznog štaba, pripremi Plan edukacije stanovništva u uslovima borbe protiv epidemije korona virusa,

ž/ Štab za medije – Sastavljen od RTS-a i 50 naših najvećih medijskih stručnjaka iz zemlje i rasejanja, koji bi u februaru mesecu u roku od tri dana morali da pripreme Plan medijskog nastupa svih državnih funkcionera u vanrednoj situaciji borbe protiv epidemije korona virusa,

i/ Štab za IT – Sastavljen od 50 naših najvećih IT stručnjaka iz zemlje i rasejanja, čiji bi zadatak bio da, do kraja februara meseca, na osnovu dobijenih planova svih ostalih štabova, naprave Plan za podršku `Vladi narodnog spasa` za borbu protiv epidemije korona virusa.

Svi stručnjaci u navedenim štabovima bi radili dobrovoljno za spas stanovništva Srbije od epidemije.

3.  `Vlada narodnog spasa` bi do kraja februara meseca 2020 obezbedila :

*  Zaštitne maske – finansirala bi domaće kompanije da sašiju za mesec dana 700 miliona komada maski za potrebe Srbije i za izvoz,
*  Zaštitne rukavice – finansirala bi domaće kompanije da naprave za mesec dana 700 miliona komada rukavica za potrebe Srbije i za izvoz,
*  Zaštitna odela – finansirala bi domaće kompanije da sašiju za mesec dana hhh zaštitnih odela za odbranu od epidemije,
* Zaštitna obuća – finansirala bi domaća kompanije da proizvedu hhh univerzalne zaštitne obuće za medicinsko i nemedicinsko osoblje,
*  Respiratore – kupila bi 5.000 respiratora i rezervisala bi još 5.000 respiratora da imamo u rezervi,
*  Sredstva za dezinfekciju – finansirala bi domaće hemijske kompanije da proizvedu dovoljno sredstava za dezinfekciju za potrebe stanovništva Srbije za 6 meseci i za potrebe izvoza,
* Sredstva za higijenu – finansirala bi domaće hemijske kompanije da proizvedu dovoljno sredstava za higijenu za potrebe stanovništa Srbije za 6 meseci i za potrebe izvoza,
*  Hrana i voda – državne rezerve bi se snabdele od domaćih fabrika hranom i vodom za potrebe stanovništva Srbije za 6 meseci i za potrebe izvoza,
*  Lekovi i ostala medicinska sredstva – finansirala bi se proizvodnja kod farmaceutskih kompanija u Srbiji i obezbedio neophodan uvoz lekova za potrebe stanovništva za 6 meseci,
*  Klinički centri, bolnice, domovi zdravlja i ambulante – pripremile bi se u roku od mesec dana februara za prijem obolelih od korone, tako da se ne ugrozi zdravstvena zaštita ostalog stanovništva i da mogu da im se pruže sve zdravstvene usluge,
* Privatne bolnice, klinike, starački domovi, hoteli i moteli – koji imaju slobodne kapacitete za smeštaj bi se organizovali da mogu da prime obolele u epidemiji, uz nadoknadu troškova za njihov smeštaj i lečenje,
* Građevinska operativa – Vlada bi pripremila građevinsku operativu od 10.000 radnika koji mogu za nekoliko nedelja da sagrade poljske i pokretne bolnice za karantin i smeštaj obolelih od korona virusa,
* Plate medicinskog osoblja – porasle bi u februaru mesecu u rasponu od 50 % do 100%, prepustilo bi se Medicinskom štabu da odluči o rasporedu povećanja plata, kao i stimulacija za izuzetna zalaganja zaposlenih zdravstvenih radnika,
*  Medicinsko osoblje u svetu – Vlada bi pozvala medicinsko osoblje koje radi u rasejanju da se vrate, ko može, u Srbiju i ponudila bi plate u skladu sa novim povećanjima i specijalnim stimulacijama,
*  Medicinsko osoblje iz Kine – Vlada bi u februaru pozvala medicinsko osoblje iz zaraženih oblasti Kine da pomognu u slučaju izbijanja velike epidemije, da dođu u Srbiju, da jednim delom država Kina pokrije njihove troškove i da Vlada Srbije obezbedi smeštaj i hranu,
* Sanitarna kontrola na granicama – tokom februara mesec morala je da se uvede stroga sanitarna kontrola na granicama Srbije, da se uvede obavezan karantin za sve koji dolaze iz zaraženih područja i da se građani Srbije dobro pripreme i upoznaju sa osobinama korona virusa,
* Testiranje – stvoriti uslove da se do kraja februara dnevno može da testira 10.000 ljudi, radi prevencije u suzbijanju epidemije,
*  Migranti – Vojska će sprečiti nelegalan ulazak migranata u Srbiju, a svi koji legalno budu ušli da bi otišli u Evropu, moraju da budu medicinski pregledani i stavljeni u karantin,
* Povratak građana iz rasejanja – Obezbediti da 500.000 građana iz rasejanja može da se vrati u Srbiju, da se na granicama pregledaju, testiraju , da prođu karantin i da bezbedno odu u svoja mesta.

4.  Sve ove pripremne, preventivne radnje je Vlada morala da uradi još tokom februara meseca, da se tako i država i građani dobro pripreme za eventualnu epidemiju, da svi sve znaju o korona virusu , da dobiju  građani prave informacije i da se izbegne širenje dezinformacija i panike.
5.  Građanima bi se isključivo obraćali predsednik vlade i komandanti štabova, tako da bi građani stekli toliko potrebno poverenje u državne institucije, jer bi videli da postoji čvrsta i dobra organizacija, pa bi građani poštovali izvršnu komandu kriznih štabova i disciplinovano bi se ponašali u uslovima vanredne situacije,
6.  Na ovaj način ne bi bilo političke zloupotrebe u korist jedne političke stranke i njenog ostrašćenog lidera, nego bi se politički život u Srbiji normalno odvijao, osim što bi izbori bili otkazani dok ne prođe epidemija,
7.  Narodna Skupština bi zasedala i kontrolisala rad Vlade i svih kriznih štabova,
8.  Stariji ljudi ne bi bili zatvarani u svoje domove, nego bi dnevno dobijali uputstva koliko vremena mogu da provede van doma i šta treba da rade da se sačuvaju od epidemije,
9.  Teritorijalna odbrana i Civilna zaštita bi preuzela snabdevanje i brigu starih i nemoćnih porodica, uz veliku podrški IT štaba.
10.  Vrtići, škole i fakulteti bi bili odmah zatvoreni i organizovala bi se nastava preko interneta.
11.  Zatvorili bi se odmah šoping-molovi, kafane, restorani i kafići i zabranila okupljanja, dok epidemija ne prođe.

12.  NBS bi odložila plaćanje svih kredita dok traje epidemija.
13.   NBS bi ubacila u finansijski sistem novca prema dinamici i visini koju odredi Vlada i Ekonomski krizni štab,

14.  KRIPTO DRŽAVA SRBIJA bi preko blokčejn tehnologije omogućila brži transfer novca, kontrolu trošenja novca, glasanje građana o merama kriznog štaba i davanje novih ideja i predloga građana, brže povezivanje ljudi, finansiranje kripto dinarom domaće proizvodnje i omogućavanja rasta domaće tražnje od strane siromašnijih građana, građana sa niskim primanjima, socijalnih slučajeva i penzionera,
15.  Svi računi građana za vreme trajanje epidemije ne bi se obračunavali,
16.  Porezi i doprinosi kompanija koje su zaustavile svoj rad se ne bi obračunavali,
17. NE BI SE UVEO POLICIJSKI ČAS, jer to vređa dostojanstvo i inteligenciju građana Srbije,
18.  Sklonili bi se svi beskućnici, prosjaci i sirotinja sa ulica, kojima bi se obezbedio smeštaj, ishrana, higijena i lekovi.
19.  Teritorijalna odbrana i Civilna zaštita bi kontrolisale primenu dnevnih zapovesti kriznih štabova i pomagali bi građanima da se ponašaju u skladu sa dobijenim uputstvima,
20. Građani koji bi se ponašali suprotno dobijenim uputstvima i koji bi pravili nered, policija bi odvodila i dobijali bi radnu obavezu da pomognu u borbi protiv epidemije,
21. Vlada narodnog spasa i krizni štabovi bi negovali duh profesionalizma, stručnosti, dobronamernosti i uljudnosti prema svim građanima Srbije i tako bi u građanima dobili prave saveznike za pobedu nad korona virusom.

Dragi prijatelji,

Izneo sam neka moja razmišljanja i predloge.

Svako od vas može da napravi svoju listu operativnih rešenja.

Svako može ovoj listi da doda svoje predloge.

To je sve moglo da se uradi tokom februara 2020 godine i da na početku marta dočekamo spremno nadolazeću epidemiju.

Nema panike, demagogije, patetike, pretvaranja i loše glume.

Nema populizma i političke kampanje.

Životi građana su najvažniji.

Nadoknadićemo sve ekonomske gubitke.

Ako budemo složni u borbi za naše životu.

Nakon ove nametnute epidemije, moramo da promenimo sistem.

Ne treba nam restartovanje istog sistema.

Treba nam potpuno novi politički i ekonomski sistem.

Koji će biti u funkciji građana.

I mi moramo da se promenimo.

Nevolja neka nas nauči da budemo bolji ljudi.

Na kraju, jedno logično pitanje – A zašto se ovakve mere nisu preduzele?

I, ko je kriv što se nisu preduzele na vreme?

Beograd, 7528.godina, derikoža, dvadeset drugi dan          Pridružite se diskusijama na forumu
Odštampajte tekst

Ostavite komentar

(molimo ne ostavljajte predugačke komentare koji imaju više od 100 reči)CAPTCHA
*