субота, 25 септембра, 2021

Толеранција

Принцип толеранције значи поштовање туђих ставова и мишљења и признавање права на другачије мишљење. У интересу очувања слоге и умножавања српског народа, јачања српске државе и свих наших колективитета, гајићемо толеранцију међу нама.  Нико не може бити дискриминисан и анатемисан након слободно израженог мишљења, нити се на било који начин сме променити његов статус у колективитету коме припада, било организацији, било заједници, било целом друштву.

Без обзира ако се покаже да његов став није имао подршку већине, или

ако се касније покаже било као исправан или неисправан, не може за то трпити последице и мора остати равноправан са свима другима.
Чињеница је да сви људи имају различита животна, друштвена и политичка искуства. Сав њихов живот и ставови у будућности – руковођени су претходним искуствима. Из тог разлога и људи који припадају истој идеологији, или истој странци, или истој друштвеној групи, често имају различите, па и супротне, ставове. Али, уколико постоји ТОЛЕРАНЦИЈА, свака таква друштвена група опстаје и наставља рад. Уколико нема толеранције, „одбачени“ чланови су присиљени да напустају организацију, а организација (друштвена група) тежи распаду или мора стално да обнавља своју структуру, тј. регрутује нову „критичну масу“ својих следбеника. И обрнуто, каснији резултати често показу да су они који су били у „мањини“ били у праву. То значи да већина не мора бити увек и у праву. Другим речима, време увек регулише сваку несугласицу, па ако постоји ТОЛЕРАНЦИЈА и РАЗУМЕВАЊЕ већине према мањини, али и мањине према већини, свака организација ће опстати. Такву атмосферу преносићемо и у свест нашег народа, јер смо уверени да само на такав начин можемо остварити жељену слогу и национално помирење.Придружите се дискусијама на форуму
Одштампајте текст

Оставите коментар

(молимо не остављајте предугачке коментаре који имају више од 100 речи)CAPTCHA
*

Скорашњи коментари