петак, 24 септембра, 2021

ГРАЧАНИЦА пред самим потопом!!! (У току је потписивање ПЕТИЦИЈЕ)

Испред зграде владе Србије је почело потписивање Народне Православне Петиције патријарху Иринеју, да затражи од председника владе Србије да заустави безаконо потапање Светиње Архангела Михаила манастира Грачаница.

 

 

Дело истинољубаца - омалтерисан зид манастира

 

Спашавајући Грачаницу – спашавамо себе

 

 

У сред Србије, у околини Ваљева, све је спремно за сусрет са Страшним судом! Након тридесетак година, један подмукли план о изградњи акумулационог језера надомак овог града у централној Србији могао би да збрише са лица земље и Ваљево и читаву ваљевску регију…

Драма која би сваку другу државу потресла из темеља, потпуно је непозната овдашњој  јавности, мада је, како тврде озбиљни стручњаци, неизбежни помор овог дела земље и њеног становништва, већ на видику.

Све је почело још давне 1988. године, у време највеће социјалистичке декаденције, кад је то, никоме потребно, акумулационо језеро са браном, под загонетним именом Стубо-Ровни,  добило своју „пројектну форму“ од стране фирме „Енергопројект“ из Београда и то под претећом ознаком: „Војна тајна“!

Јавност је ипак, упркос најстроже чуваним документима, некако сазнала да та будућа брана „Ровни“ спада у објекте угрожености прве категорије и да представља велику потенцијалну опасност за низводни речни потез од могућег преливања и рушења! Такође, претећим тоном, у до тада још нереализованом пројекту, пише: „…услед пролома бране Ровни доћи ће до потпуног уништења пута, кућа и свега осталог што се буде нашло на удару таласа, због његове велике рушилачке моћи, брзине и висине, тако да евакуација становништва уопште неће бити могућа, јер би за могућу евакуацију било неопходно само 13 минута….“ те да по одликама „ова брана спада у објекте Прве категорије угрожености“, због чега „представља велику потенцијалну опасност за низводни речни потез, са становишта могућег преливања или рушења“, те да би се под водом могле наћи „обрадиве површине, привредни објекти, путеви, железничка пруга…“.

Максимална зона плављења обухватила би речни потез од ушћа Обнице до сужења у зони Пећине где се налази велики број стамбених и индустријских објеката, градско језгро Ваљева са ширином од 1200 метара, да би максимални ниво воде могао да се јави 30,5 минута после пуцања бране при чему би под водом остало подручје града до 195,54 метара надморске висине. Животи практично свих становника у кругу око 20 кмилометара низводно од бране, у насељима захваћених таласом опасности, јер се због краткоће времена појаве чела таласа не постоји могућност евакуације.

Језа испод ЈЕЗЕРА

Из неког необјашњивог разлога никада до данас нису урађена сеизмолошка испитивања на локацији будуће бране! Научно је доказано да су издробљене гранитне стене показатељ да се на неком тлу налази жариште будућих земљотреса, јер се гранит дроби од подземних померања. Усред саме бране налази се огромно брдо од дробљивих гранитних стена, од кога су Ваљевци деценијама узимали такозвани тампон за насипање путева.

Наиме, брана се налази у близини жаришне зоне сударања огромних тектонских плоча Вардарске и Јадарске где се очекују епицентри будућих земљотреса. Народ овога краја, са страхом се сећа земљотреса у Мионици 1988. године, од чијих последица се није залечио до данашњих дана…

У научној студији о сезмолошкој неоправданости градње бране Ровни, коју је радила група аутора са Геолошког института Србије стоји да у ваљевском крају постоји  активан сеизмолошки разлом.

На овом месту треба подсетити да је у време започињања радова на брани Ровни  један човек одлучно одбио да се сагласи са овим „пројектом“. Био је то тадашњи експерт института Јарослав Черни из Београда, професор Јован Перић.

„Протомајстори“ надолазеће невоље, потражили су друга имена од науке које би подржала овај сулуди наум…

Радови су започети без, у то време законом обавезујуће, ревизије за велике пројекте, а од тада до данас многи закони су заобиђени да би временом постало јасно да је хидро-систем Ровни  много мање експертски, а много више политички пројекат, што ће се касније показати као проблем са несагледивим последицама. У том светлу треба тумачити и чињеницу да до данас није урађена Студија изводљивости и процене утицаја на животну средину.

Ипак, упркос свему, овај мрачни пројекат на реци Јабланици код Ваљева, ускоро ће постати активна општа опасност, равна вулкану. Наиме, пуњење језера најављено је за јесен, ове катаклизмичке, 2012. године!

Сам пројекат данас више нико и не помиње, а инвеститори свом снагом бране брану Ровни, док ЈП Колубара и Хидротехника изјављују да  законски обавезна студија “ Процена утицаја бране на животну средину“ никада није ни урађена, а у свему се не оглашава ни Министарство културе као управни надзорник заштићеног споменика културе Ваљевска Грачаница.

Дубина потопа

Хидролошке и геолошке карактеристике тла, за хидро акумулацију Ровни са максималном котом акумулације од 364 метара надморске висине је таква, тврде стручњаци, да су велики изгледи да може доћи до еколошке катастрофе. Јер уколико хидроакумулација Ровни премаши коту 333, барска вода ће загадити огромне ресурсе подземних вода за пиће. Професори са Рударско – геолошког факултета, те Геолошког института, у више наврата су упозоравали на неопходност рада на независној Студији изводљивости.

Првобитни провизоријум од про­је­кта ре­ги­о­нал­ног во­до­снаб­де­ва­ња, те­ме­љио се на про­це­ни да ће цео ре­ги­он има­ти 700.000 ста­нов­ни­ка, а са­мо Ва­ље­во 200.000 ста­нов­ни­ка. Да­нас, Ва­ље­во има је­два 90.000 ста­нов­ни­ка, це­ла ре­ги­ја је­два 200.000, а у ме­ђу­вре­ме­ну, сви гра­до­ви за ко­је је би­ло пред­ви­ђе­но да се снаб­де­ва­ју из ове аку­му­ла­ци­је, ре­ши­ли су про­блем свог во­до­снаб­де­ва­ња. Ми­о­ни­ца има чак три фа­бри­ке за фла­ши­ра­ње во­дом.  Секција геолога ваљевске канцеларије Инжењерске коморе Србије сматра да ће ова будућа „највећа вештачка бара“ у западној Србији загадити подземне воде.
 У будуће акумулационо језеро сливаће се муљ, лишће и метали из пестицида и вештачких ђубрива, тако да је употребљивост такве воде крајње дискутабилна. Таква вода из језера ће кроз кречњак загадити подземне воде и врела Градац и Пакље која Ваљево снабдевају најквалитетнијом водом у Србији. Ваљевци морају бити свесни да добијају потенцијалну хидрогеолошку бомбу над главом јер нису урађене ни анализе утицаја акумулације на сеизмичност и микроклиматске односе – упозорава геолог Драган Петровић.

Геолози су апеловали на републичке и локалне власти да пуњење акумулације зауставе до висине од 35 метара како би се спречило мешање барске и изворске воде и од потапања заштитила црква Грачаница.

Како се наводи у независним студијама Ваљево има нескоришћене ресурсе питке воде за још неколико Ваљева. Ни Пакаљска врела ни вода уз Градачких врела нису сакупљене, а Ваљево још лежи над највећим подземним језерима питке воде Лелићког карста. Изнад манастира Грачаница, у кањону Сушице налазе се кречњачки подземни понори, јаме и порозно тло, те реке понорице, а који су подземним токовима повезани са изворима реке Градац, врелом у Пакљама и свим подземним језерима на којима почива Ваљево. Вода из акумулације Ровни , загађена не само хемикалијама са њима, већ и тешким металима из напуштених околних рудника трајно би уништала ова блага.

Армагедон

Након тридесетак година, пројекат који би слободно могао да носи име Армагедон, јер овде само што се није десио, ушао је у завршну фазу. И док над земљом трају радови на финализацији овог чудовишног пројекта, на истом месту, али под земљом, већ годинама траје један тектонски процес који изазива повремене земљотресе (онај највећи се тек очекује)…

У таквим околностима, овај мрачни наум добија све потребне претпоставке за катастрофу која неће бити само еколошка. Изградњу овог Зла савршених пропорција, позиционираног нимало случајно у сред централне Србије, у близини Ваљева, помогли су фондови Европске уније.

Ништа тако не симболизује унутрашње и спољно разарање ове намучене и заробљене земље, као што то чини овај пакт са ђаволом који су направили „ваљевски инвеститори“, заправо, група опасних штеточина из Јавног предузећа Колубара-Ровни…

Багери око манастира

 

ВЕРНИЦИ, ИСТИНА И ПРЕДАЊА

Невероватно звучи, али последњу линију одбране од сасвим могућег страдања на хиљаде људи у самом Ваљеву и околини, чини мала група православних верника која је одлучила да одбрани манастир Ваљевска Грачаница.

Кад су пре више од тридесет година направљени  први планови за изградњу некаквог акумулационог језера, у близини манастира, и то на такозваној коти од 333 метра, многи су кажу, не без разлога, у овоме видели и сатанистичку симболику!

Ко је, уствари, био творац ове идеје, и зашто она опстајава више од тридесет година?

Верници кажу да је Завод за заштиту Споменика Ваљева „подигао руке на Светињу Божију“ за коју постоје веома озбиљне индиције да се ради о једном од два најстарија хришћанска храма у земљи Србији, а народно предање везује и стрица Светог Саве за изградњу храма на старим темељима ранохришћанске цркве.

Једно од овдашњих предања каже да су три брата Немањића сазидали три цркве: Јовањску, Грачаничку и Пустињску. Па када су браћа дошла, да виде чија је црква најлепша, задивили су се лепоти цркве Пустињске, и старија браћа рекоше млађем брату: Лепа ли је, пуста ти остала. Због тога се, како каже то предање и ова црква прозвала Пустиња. Судњи дан предвиђа да ће и та Пустиња бити потопљена.

 

Три манастира постављена на правој линији

Зар сама чињеница, питају верници, да је свети Николај српски крштен у Ваљевској Грачаници није довољан разлог да се реагује! Зар велика чуда, која су записана још 1925. године, нису довољна да се стане  у одбрану ове велике Светиње?! Зар чуда која су се дешавала и у ближој прошлости, нису довољна да Црква одлучно стане у заштиту ове Светиње?

Опомињући да је реч о великој светињи која води порекло из немањићког периода, епископ ваљевски Милутин написао је својевремено једно јавно писмо апелујући да је „…у времену данашњем, кад као држава тражимо прикључење Европској Унији,  где се придаје велики значај културно- историјским вредностима и знаменитостима, необјашњив и неопростив грех је овако, злосутно, уништавање животне средине, ремећење еколошке равнотеже, и угрожавање светиња и светилишта која постоји вековима, и која су одавно под заштитом државе као културно- историјски споменици…“

„Ако смо кадри да чујемо глас Неба и глас народа, и ако природу волимо, учинимо све да се заустави катастрофа коју ћемо као неодговорни људи својим немаром и небригом изазвати. Молимо Вас, учините све да неодмереним одлукама и потезима, неправедно и себично не отмемо и  не упропастимо светиње, земљу, воду и од Бога створену лепоту природе будућим нараштајима, који ће се , ако Бог да, родити и живети после нас, али на развалинама, пустоши и мртвилу које би им тако оставили.“

 

АНТОНИЈЕ ПРОТИВ НЕЧАСТИВОГ

У последње време и директори Јавног предузећа које изводи радове неће да дођу у овај крај. Чудне ствари се дешавају, многи од њих су помрли под разним околностима. Небеске силе раде свој посао, док оне грешне, земаљске страсти, никако да се зауставе пред опсенарском идејом да је зид акумулационе бране, важнији од самог живота.

Верници се питају, може ли се за „истраживање“ добити „благослов“, мада знају да су се неколики радници археолошког Завода поразбољевали кад су 1987. године однели кости 170 покојника из Грачанице  – па их потом, разболевши се, у страху поново вратили… када је један радник њихов потом извршио самоубиство… када је ментално оболео младић који је у име Завода-Ваљево „само“ обијао малтер са Олтара Грачанице 2002…

Обијање малтера од стране Завода-Ваљево 2002.г

када је један од њихових прекопавача Грачаничког гробља из 2011. покушао самоубиство… и, када су и свештеници 80-их година почели, мало – по мало, пристајати на „премештање“ Грачанице…

„…Намах, поп колима прегази свог старог црквењака код Грачанице, зато, тадашњи Владика Јован и не хтеде ништа  надаље са „Колубаром“ да потписује …“

Почивши епископ Свети Николај Велимировић, ако све ово гледа, сигурно зна шта треба да учини.

 

Дело истинољубаца – омалтерисан зид манастира

Но невоље и даље трају. Успаниченим верницима успротивила се хладнокрвна и доследна политика силе. На путу за манастир полиција зауставља дрвосече, легитимише демонстранте, док чувени монах Антоније са Косова, вршећи „егзорцир над нечистом силом“ мацолом руши два од четири стуба будуће кућице за видео-надзор овог „ђавољег градилишта“.
Ово беше још један у низу протеста пошто пре неколико година није уважена петиција са 7.000 потписа против измештања ваљевске Грачанице Чланови Удружења грађана Грачаница тада су поручили да ће својим телима спречити измештање цркве.

Ово, кажу, већ предуго траје, а борба је неизвесна. Ваљевска Грачаница није сама, али, њене невоље су и на земљи (акумулационо језеро) и под земљом (тектонски поремећаји и могући земљотреси). Време је да се умеша и Сектор за ванредне ситуације МУПа Србије, пре него што буде касно.

Антрфиле:  Улога „Светске Банке“

У част отпора становника Манибели и других места у долини Индијске реке Нармада, 1994 г. донета је „Манибели декларација“ – „позив на мораторијум финансирања великих брана финансираних од стране „Светске Банке“..“. Фрапантан је податак садржан у тој декларацији да је од 1948 г. „Светска Банка“ финансирала пројекте више од 500 брана, у 92 земље света, због којих је насилно расељено 10. милиона људи. Преглед који је радила сама „Светска Банка“ садржи признање да: „већина жена, мушкараца и деце, деложираних пројектима финансирања ове банке, никада нису остварили пређашње услове живљења“. Као по матрици изградњу готово свих брана прати, како стоји у Манибели декларацији, изостанак извештаја о финансирању пројекта, примарни добитници уговора за велике бране, консултанти, уговарачи и произвођачи у донаторским земљама, те, чињеница, да је Светска Банка прекршила људска права толеришући хапшења, силовања и, чак, пуцања на мирољубиве демонстранте…

 

(Наташа Јовановић)

 

СРЕДА, 12. септембар 2012. год.
РАДНИЦИ ЗАВОДА СУ УПРАВО УШЛИ У УНУТРАШЊОСТ ЦРКВЕ ГРАЧАНИЦЕ И МАЦОЛАМА ЛУПАЈУ БЕТОН, КОЈИ НАМЕРАВАЈУ ПОТКОПАВАТИ. ОХОЛОСТ И БОГОБОРСТВО СЕ НАСТАВЉА. НА ШТА ЋЕ ТО ИЗАЋИ – ВИДЕЋЕМО !!!!!

 

МОНАХ АНТОНИЈЕ ПОНОВО, БЕЗ ИКАКВОГ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА, БРУТАЛНО УБАЧЕН У ПОЛИЦИЈСКО ВОЗИЛО, И ОДВЕДЕН У ПОЛИЦИЈСКУ СТАНИЦУ – ИЗРЕЧЕНА МУ КАЗНА ЗАБРАНЕ ПРИЛАСКА МАНАСТИРУ ГРАЧАНИЦА ДО 20.9.2012 !!!

 

 

„Црни дане а црња судбино, о, кукавно србство угашено!“

Ширите даноноћно истину о Грачаници по интернету, скупљајте адресе родољубивих Срба како би им експресно могли послати поруке које ћемо (ОВДЕ на овом сајту, кликни,) објављивати наредних дана. Бодрите ближње да наредних дана чешће прате овај сајт!

Нема спавања јер још се није потпуно смрачило!

Страх је одлика незнабожаца а не Хришћанина, маловерје је одлика човекоугодника а не Верника, духовна лењост је одлика самољубца а не Богољубца, зато, иако често јесмо такви, не мојмо бар бити константно!

Шаљите ово даље!

Живи у Христу нам свагда били!

ИстиноЉубље свима Вама!

 

(Објављено 2012.године)

 

***

*****

 

 

 

valjevska gracanica 2016. POTAPANJE

 

 

Како победити, а не учествовати?

Док се српска родољубива јавност згражавала над још једним српским пузањем пред Турцима и бестидним проглашавањем Турске за српског пријатеља у рангу Русије, у Ваљеву је 29. децембра, одржан још један протест против пројекта којим се предвиђа потапање манастира Св. Архангела Михаила (Ваљевске Грачанице) и загађивање чистих изворских вода ваљевског краја. Као и увек до сада скуп је одржан у организацији, како се то каже, удружења грађана, „ИстиноЉубље“, на челу са, вероватно, најупорнијим и најиздржљивијим човеком којег познајем, монахом Антонијем. Од политичара, био је присутан само један одборник градске скупштине, који није члан ни једне партије, већ је члан групе грађана Победа. Представника локалних одбора тзв. родољубивих партија, ДСС, СРС и Двери, није било, као што их ни на претходним протестима није било, но, они су оправдано одсутни. Заједно са својим љубљеном вођама ангажовани су на помагању Русима у одбрани Крима.

О Ваљевској Грачаници и пројекту који је угрожава написано је све и по више пута, али можда је време да на једном месту побројимо чињенице и суочимо се са њима на крајње рационалној основи.

 

Рушење хришћанских светиња није непозната занимација безбожника. Срби би, из сопственог искуства, толико требали да знају. Српске светиње скрнавили су и рушили Турци, вековима, а у модерној српској историји, тиме се бавила широка антисрпска коалиција сачињена од усташа, потурица, Шиптара и српских комуниста. Чињеница да је комунистички кадар, почетком деведесетих, мутирао у класичан организовани криминал, суштински није променило ништа. Напротив. Лични интерес локалне мафије постао је једини критеријум за деловање па је зла судбина светиње постала још извеснија.

Истини за вољу, рушитељи Ваљевске Грачанице, ни дан данас, нису неки планетарни феномен. Свету никада није мањкало безбожника, криминалаца и лудака, а данас их већ има у изобиљу.

 

 

srusen zvonik u valjevskoj gracanici -

Срушен звоник ваљевске Грачанице

 

Рушење Ваљевске Грачанице се, ипак, у једном детаљу разликује од рушења храмова по Косову и Метохији и Блиском Истоку, утолико што постоји сагласност, да не кажем благослов, СПЦ за то светогрђе. Није ми познато да су надлежне епископије или патријаршије дале благослов Арапима за рушење храмова по Блиском Истоку, а опште је позната ствар да Шиптари немају благослов СПЦ за рушење светиња по Косову и Метохији. И не само да немају благослов већ се СПЦ жестоко противила уласку „државе“ тих дивљака у УНЕСКО управо из страха да би српске светиње и формално припале Шиптарима. Дакле, остаје нејасно каква је разлика између Ваљевске Грачанице, са једне стране и манастира и храмова Косова и Метохије и Блиског Истока са друге. Да ли међу самим манастирима и храмовима постоји некаква хијерархија, па се неки могу рушити и скрнавити, а неки не могу? Стручан одговор на то питање српска јавност још није добила. Или је трик у томе ко их руши, па је некима дозвољено, а некима није? На пример, Срби могу, а Шиптари и Арапи не би требали?

Упркос изостанку формалног и стручног објашњења, анализом неких других догађаја, можда, можемо доћи до одговора на горе наведена питања. Врх СПЦ је јавно и у више наврата подржао гурање Срба и ово мало што је остало од српске државности, у, отворено, антихришћански политички савез познат под називом Европска Унија. Додајмо на то подршку политици велеиздаје, оличеној у тзв. Бриселском споразуму и чињеницу да су многи криминалци из власти (а у Србији, на сваком нивоу власти и нема других до криминалаца), међу којима су многи отворени педерски лобисти, добили највиша црквена ордења. Ствар је отишла толико далеко да је један Томислав Николић, човек који активно учествује у политици велеиздаје са највишег нивоа и човек који врло отворено подржава јавни педерски разврат на улицама Србије, добио орден Св. владике Николаја управо од ваљевског владике.

Ако све горе наведено узмемо у обзир, почињемо да наслућујемо критеријум по којем Ваљевска Грачаница може да се руши и скрнави без и једног озбиљног гласа протеста који би дошао из врха СПЦ. Из неког разлога, добар однос са „српским“ властима, ма колико оне криминалне и антисрпске биле, постављено је као приоритет и како сада ствари стоје, нема тог непочинства против земље, народа и светиња које ће изазвати озбиљан отпор СПЦ. У таквој ситуацији, позивање СПЦ да стане у одбрану Ваљевске Грачанице представља губљење времена. Када су, пре неколико година, „родољуби“ и „домаћини“, отворено, кренули путем велеиздаје, многи наивни Срби, укључујући и аутора овог текста, су веровали да Црква која у својој историји има једну Конкордатску кризу, мора и може бити стожер националног отпора. Погрешили су. Но, не заборавимо да ће бриселски, вашингтонски и турски вазали, који владају Србима, ићи до краја. Монструозан глобалистички пројекат не може успети без потпуног уништења нација и националних држава. У таквом пројекту нема места за Цркву. Никаквог! Већ је најављено укидање веронауке и обавезно општепедерско образовање. Хоће ли СПЦ одћутати до краја или ће једном доћи до прекида ове ненормалне и неприродне симбиозе са криминалцима и безбожницима? Видећемо. И ако се то деси, хоће ли тада још увек бити Срба?

 

Шта је са изворима?

Ако недостатак адекватног отпора скрнављењу манастира можемо објаснити пасивним држањем СПЦ, чиме можемо објаснити ћутање јавности пред долазећом еколошком катастрофом? Осим класичног терора, масовних хапшења, прогона и стрељања, тешко да једна власт може једном народу нанети веће зло него што је трајно загађивање извора питке воде. Претпостављам да се примери таквог злочина тешко могу наћи у историји чак и као одмазда тиранских режима или метод специјалног рата. На протесту 29. децембра, поменуто је да ће на пролеће бити локални избори? Хоће ли нови сазив општинске скупштине наставити овај злочиначки пројекат? Неће, уколико на изборима победи партија која ће тај пројекат да заустави. То даје извесну наду, али има један мали проблем. У Ваљеву таква партија не постоји. Пошто партије које не постоје, обично не побеђују на изборима, сва је прилика да ће партијска војска криминалаца седети у локалној скупштини и после избора. Међутим, у Ваљеву постоји удружење грађана Победа које је, колико је мени познато, једина политичка организација у граду која се интензивно бори против овог злочиначког пројекта. Сада се поставља питање да ли два удружења грађана, па ма колико људи пожртвовани и храбри у њима били, као што јесу, могу сама, без сарадње са јаком и добро организованом српском политичком партијом на националном нивоу, да се супротставe „државно“-мафијашкој машинерији разрађиваној две и по деценије и добро утемељеној у антисрпском наслеђу српских комуниста, па чак и ако Победа добије изборе на пролеће? Зато бих сада нагласио две ствари. Већ сада је потребно кренути у интензивну кампању за локалне изборе и у окупљање свих локалних родољуба под окриљем Победе уз јасну поруку јавности да не губи време лажним родољупцима који су у стању да сваки дан Србе замајавају Кримом, али им не пада на памет да реч једну кажу против локалне мафије која им угрожава суграђане. Друго, време је да Срби, не само у Ваљеву, већ широм Србије, схвате да се постојећем криминално-мафијашком и антисрпском поретку не могу успешно супротставити локална удружења грађана, већ је потребно да Срби добију своју партију на националном нивоу, која ће штитити њихове интересе широм Србије. Сви у Србији имају своје партије. И Мађари и Шиптари и потурице, … чак и Цигани. Има ли власти у Србији, локалне или неке друге, која сме да удари на муслиманску светињу? Или да тако витално угрожава животну средину у делу Србије у којем живе „мањине“? Замислимо шта би се све дигло против такве власти, у целој Србији, не само на локалу. У систему тоталне угрожености, парцијалан отпор није трајно решење.

Коначно, чак и ако усвојимо „стратегију“ доброг дела српске родољубиве јавности, која подразумева чекање руског цара на белом коњу, што ће рећи да Срби не треба ништа да раде ни на локалу ни на националном нивоу, осим да, евентуално, кукају, тешко је веровати да ће руски цар имати времена да се бави некаквом Ваљевом, једном манастиром и изворским водама. Значи, чак и ако Руси ослободе Константинопољ и Срби, неким чудом и руском милошћу, избегну судбину верних турских вазала, Ваљеву и Ваљевцима опет остаје да се сами обрачунају са локалном бандом или да пију флаширану воду и носе проклетство звог потапања светиње. Тек толико да се зна, да не буде, на крају, да су криви бедни српски вазали, криминалци, Брисел, Вашингтон, Ватикан, белосветске завере или руски цар, зато што је имао важнија посла и што свог белог коња не напаја на изворима ваљевског краја.

(Истинољубље)

(Објављено, јануара 2016.године)

 

***

*****

 

ГРАЧАНИЦА пред самим потопом!!!

 

 

 

 

Још јуче је чудотворна немањићка Светиња Архангела Михаила манастир Грачаница била препуна народа на молитви а данас запустела и окружена мутном водом која ће, ако је Бог чудом не спасе од мутних вода ових (које се гомилају због греха нашега) бити потопљена у наредних неколико сати.

Удружење грађана „Победа“ из Ваљева, иначе једино у граду које се беспоштедно бори против монструм пројекта масонске бране „Стубо-Ровни“ је за сутра најавило круцијално важну конференцију за новинаре са новим научним алармантним чињеницама везаних за безаконо пуњење бране Ровни и већ унапред поручују властима да се одмах заустави пуњење проклете бране Ровни како не би сви одреда завршили на дугогодишњим робијама које су им неизбежне а на основу најновијих научних чињеница и доказа…

Борба за спас Светиње Грачанице и изворских вода не сме стати јер имамо Бога испред нас а на нашој страни. Молитве за Грачаницу али и протести у Београду испред зграде Владе (монах-немонах Антоније ће сам отпочети непрестани протест од среде 9.3.2016. а, због новог закона, први званично пријављени протести испред Владе крећу сваког дана у 17.часова почев од суботе па сваким наредним даном)…

***

*****

 

ZAUSTAVITE POTAPANJE GRACANICE 102-

 

Сатанистичко државно потапање Грачанице управо је у току… (Најава Протеста)

 

1. Сутра ујутру протест испред општине у току седнице скупштине Ваљева.

2. Од среде је монах-немонах Антоније испред Владе РС у Београду на непрестаном протесту.

3. А од суботе сваки дан у 17. часова народана окупљања испред Владе РС – Зауставите потапање немањићке Грачанице!!!

 

 

 

(Истинољубље)

(Објављено, 07. марта 2016.године)

 

 

 

 

***

*****

 

Испред зграде владе Србије је почело потписивање Народне Православне Петиције патријарху Иринеју,

PETICIJA za Svetinju Gracanicu-

да затражи од председник владе Србије да заустави безаконо потапање Грачанице, што је требао и сам од себе ако је Крштен у Цркви и  АКО СМО ЉУДИ – што рече наш Свети Патријарх Павле…

Писмо Петиције Патријарху
да спасе Грачаницу на Њеном Светом Месту
ЊЕГОВОЈ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ
ГГ Иринеју (Гавриловићу)

(Српска Патријаршија, улица Краља Петра  бр. 5, 11000 Београд)

Уводно обраћање Петиције -Апела
Православног верног народа српског
Њ.С. патријарху ГГ Иринеју


Ваша Светости,

Обраћамо Вам се у великој забринутости али са надом у срцу да ћете услишити наше молитве и стати у ред српских патријараха којима је љубав према Богу, Вери Његовој Православној и Светињама Његовим изнад свих овоземаљских ствари и да ћете остати запамћени као чувар а не рушитељ древних православних цркава. Јер после изјаве премијера г. Вучића да – ако му Ви дате зелено светло он ће спасити Светињу Грачаницу – сва даља забринутост и невоље народа и страдање Светиње Грачанице ваљевске зависи само од Вас. Наравно, никоме нека не пада на памет да ће се верни народ икада сложити са било каквим неправославним „спасавањем“ Грачанице или „премештањем“ Светиње Божије – већ једино Њеном заштитом на Њеном Богом одређеном Светом Месту, било градњом заштитне преградне контра бране (која постоји као идејно решење у самом пројекту бране Ровни) или заштитног полукружног зида око Њеног Светог Места.

Сви ми осећамо да се над нашом земљом и над нашом Једином Светом Саборном и Апостолском помесном српском Црквом надвила велика опасност. Таквих је времена било  и пребродили су их наши Свети преци вођени једином истинском вером Светим Паравослављем и Светим Правоживљем својим увек непоколебиво ходећи за Господом Исусом Христом. Наши духовни пастири међу којима су многи наши патријарси и владике задобили ореоле Светих јер су бранили и добранили Свето Православље.

Они којих цели свет не беше достојан и којима је била дража Небеска Србија Христова него ли сво земаљско царство – Светитељи су нас поучавали да „Бог воли храбре православне слуге своје, а да се кукавица гнуша“ , ваљда, јер они немају ни мало поверења у Божију помоћ и заштиту Његову. Зато Вас сав овај безбројни верни народ српски, и онај који је стигао овде потписати се и онај који се потписује молитвеним сузама из даљине јер не може доћи, преклиње да се не сврставамо у оне који се више надају на било ког човека занемарујући нашег Свевишњег Оца Небеског судаприсутног и свеоживотворујућег Сведржитеља који Љубављу Својом обасјава све видљиво и невидљиво.

Позивамо Вас да и јавном речју станете иза Светих канона Светог васељенског патријарха Тарасија и свих Светих отаца Седмог Васељенског Сабора Једине Цркве Божије који једном занавек и на папиру посведочише да је једном нешто освећено у Цркви у Име Господње – увек Само Божије и ничије више. Стога Вас и коленопреклоно молимо да у свему прилагодите своје звање и духовно настројење општим потребама и Небеске и земаљске Србије – како не би сав народ испаштао на челу са Вама као они који су занемаривали чудотворну немањићку Светињу врховног војсковође свих Небесних Сила – Божијег Архистратига Михаила. Будите нам у свему сагласни са Архангелским презименом Вашим које од Светих предака наследисте…

И у речима и на делима Православним патријарсима нашим одани и покорни

Православни, Христу Богу верни, народ српски.
Опширије може да се прочита и коментарише  ОВДЕ


Придружите се дискусијама на форуму
Одштампајте текст

3 коментара

 1. Comments  slavenka   |  понедељак, 18 јануара 2016 13:07

  Kako juce po Kosovu,tako danas u Gracanici,sutra u svim pravoslavnim domovima,tako se istrebljuje pravoslavlje,BRACO i SESTRE ujedinimo se i cuvajmo Svetinje,svi u svojim mogucnostima i prema svojim sposobnostima.Amin Boze Daj

 2. Comments  Србин из Србије   |  среда, 27 јануара 2016 10:29

  Нека је свим Србима света срећан празник и национална Слава Свети Сава. И у радости и срећи да нас води, Господе Боже ти помози…

  Много среће и здравља…

 3. Comments  Драган   |  субота, 09 априла 2016 08:50

  „ММФ И СВЕТСКА БАНКА ИМАЈУ ПЛАН ЗА СРБИЈУ: Спремају нам смртоносни ударац!

  Објављено март 23, 2016

  imf-wb-annual_1500pxЗахтев за приватизацијом воде је пред Србијом.То је и ЕУ услов.
  ЛЕШИНАРИ само чекају на формирање нове (марионетске) владе.

  ШТА ЗНАЧИ ПРИВАТИЗАЦИЈА ВОДА?
  1.Драматично повећање цене воде.
  2.Вода из чесме ће бити само за техничку употребу.
  3.Сви власници бунара, кишних или природних,мораће да плаћају корпоративне таксе.
  Акумулација код Ваљева Стуби-Ровно је пуштена у погон баш сада,случајно?

  На жалост, увек смо у напред објављивали оно што следи.
  На Закон о раду и све што нам тај закон доноси упозоравали смо више од годину дана
  раније,сви су спавали а закон је усвојен.Када заврше са приватизацијом ВОДЕ више нас нема.

  СРБИЈО, ПРОБУДИ СЕ ДОК ЈЕ ВРЕМЕ!!!

  (Србија јавља)

  Овај унос је објављен под ГЕОПОЛИТИКА, НАСЛОВНА, Нови светски поредак од стране
  корисника istok. Забележите сталну везу.“

  Драган Славнић

Оставите коментар

(молимо не остављајте предугачке коментаре који имају више од 100 речи)CAPTCHA
*

Скорашњи коментари