четвртак, 16 септембра, 2021

Предузећа су била главни стуб и ослонац на која се могао ослонити радник.

Сваки дан се пуно осећа и то годинама траје, да је постало веома алармантно, да услуге бележе велики раст док сектор који може донети много новца у овом случају производња доживела је пад са великим последицама. Заборавља се то да некада носиоци развоја општине Петровац на Млави, најважнија предузећа Борац, Јавор, Млавапластика, Кожара и још пуно предузећа која су хранила многе раднике просто више не постоје,а њихови радници су остали без посла. Поменута предузећа била су главни стуб и ослонац на којима се могао својим радом и трудом ослонити радник.Овај период је довео до тога да некада запослени радници изгубе наду да ће поново имати запослење у предузећу које ће ради за велика тржишта, попут Европског и Руске федерације. Задњи дани ове године 2010. показују да је умрла нада да привреда у погледу производње и да неће стати никада на здраве ноге. Примећује се велика и стална инертност институција које је народ изабрао да покуша да пронађе мало решење које би ублажило велике последице које осећају сви. Није добро ни мало да се гаји инертност или незаинтересованост да се нуде нека решења која би ставила до знања од стране локалне самоуправе да је могуће улагати у привреду општине Петровац на Млави у сектору који би могао да извози на инострана тржишта. Када се говори о томе како да се опорави привреда у опшрини од кризе која је дубоко потресла, потребно је да постоји сагласје од представника општине и свих одборника који су изабрани од народа, који би требало да усвоје ,,Дугорочни план оживљавања привреде за период општине Петровац на Млави за 10 година“. На таквом дугорочном плану требало би да се много ради. Бежање од тога, да се не крене у акцију израде дугорочног плана оживљавања привреде општине довешће до велике миграције младих у велике градове и иностранство. Треба се подсетити да време одлази полако за Локалну стратегију одрживог развоја општине Петровац 2009-2013. Ако неко постави питање: зашто овај текст је написан и због чега? Одговор је јасан и једноставан. Написан је са циљем да укаже колико је могуће ба стање које је сада присутно и које ће доћи ако се не донесе план оживљавања привреде општине и што је најгоре ако остане само на речима. Уколико се крене у решавању привредне кризе наше општине биће узалудно. Пошто је могуће да постоји План управљања комуналним отпадом, Предлог локалног акционог плана запошљавања општине Петровац на Млави за 2011. годину, Предлог за приступање у реализацији пројекта за изградњу објеката здравственог туризма. Велика је одговорност баш неизоставна, из разлога што се заборавља прерађивачки сектор који би од извоза могао да донесе прихода који би био значајан за привреду наше општине. Суштина једног акта као што је ,,Дугорочни план оживљавања привреде за период општине Петровац на Млави за 10 година“ била би да се уради свеобухватна и јасна анализа шта све поседује општина Петровац на Млави, колика би била улагања од малих радњи па до предузећа у привредним делатностима, како помоћи привредницима уколико нестабилност и пад уздрмају веома јако тржиште, укључивање локалног плана запошљавања за 2011. годину, узимање позитивних примера добре праксе у Србији.Док се план оживљавања привреде не донесе од стране одборника у Општинском парламенту, било би добро да се позове јавност да даје допринос тако што би упућивала предлоге који би могли да се нађу у том плану. Не укључивање јавности у овај историјски пројекат који подстиче оживљавање оних делатности које могу донети добре приходе, као и попут проиводње енергената из извора који су обновљиви, довешће до великог гнева и пасивизације људи, највише стручњака са искуством. Такав план који би могао да учини да престане криза у привреди, мора да буде у сагласности са планом развоја, „Србија 2020“ који дефинише институционалне реформе, план градње инфраструктуре, сагледавање потенцијала државног и локалног, као и спречавање демографског слома да не буду последице. Велики проблем је у томе што је сада веома тешко кренути са оживљавањем привредне делатности због веома велике папирологије, високих стопа камата на кредите, раст цена сировина, раст инфлације, увећање пореских и других дажбина. Сви ти проблеми су само доливали уље на ватру, тј. кризу су уздизали пуно.Уколико се само чека доћи ће до тога да можемо очекивати период када ће да се возимо аутом у парне дане, а неки наш пријатељ у непарне дане.Крајње је време да се ово схвати озбиљно без икаквог одлагања и оклевања, највише да млади не напуштају ову општину. Након примене оваквог плана криза би се постепено смањивала, било би боље за живот, а радна места била би додатан мотив да се млади образују од средњег, па и високог образовања.

Данијел Г.


Придружите се дискусијама на форуму
Одштампајте текст

Оставите коментар

(молимо не остављајте предугачке коментаре који имају више од 100 речи)CAPTCHA
*

Скорашњи коментари